نرم چوب سخت چوب
درخت کاج (Pine) زبان گنجشک (Ash)
نوع برگ سوزنی برگ پهن برگ
منطقه آب و هوایی فنلاند – روسیه – آمریکای شمالی کانادا – آمریکا
میزان رشد همیشه سبز خزان پذیر
رنگ گره قهوه ای سوخته تقریبا بدون گره
حلقه سالیانه قابل تشخیص به واسطه رنگ یکنواخت
رنگ چوب کرمی – شتری قهوه ای
وزن چوب سبک سنگین
استاندارد تولید ترمو Thermo-S Thermo-D
پروفیل ترمو Tile – UTS – Deck – SHP Tile – UTS – Deck – SHP
دوام ترمو کمتر بیشتر
قیمت ترمو ارزانتر گرانتر