چهارتراش ساده (SHP) شیاردار (Deck) فاق و زبانه دار لمبه (UTS) تایل (TILE)
نوع چوب کاج – زبان گنجشک کاج – زبان گنجشک کاج – زبان گنجشک کاج – زبان گنجشک
کاربرد پرکاربردترین نوع ترموود بعلت داشتن شیار، مناسب برای کفسازی، سونا و پله است. بعلت داشتن فاق و زبانه در طرفین، نوع مناسبی از اتصال خشک ایجاد میکند و گزینه مناسبی برای نماسازی میباشد. بعنوان جایگزین سیمان و موزاییک، در کف سازی و محوطه های بیرونی ساختمان کاربرد دارد.