مرس چوب به عنوان نمادی از زیبایی طبیعت می کوشد تا حس آرامش و رضایت از انتخاب را در شما زنده کند. تلاش ما رضایت کامل مشتری است و این ضمانت نامه اثبات کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده و تضمینی است برای آسودگی خیال استفاده کنندگان

ضمانت نامه محصولات شامل:

 • انحنای پیچشی بیشتر از ۲% عرض تکه در ۲ متر، انحنای فنجانی بیشتر از ۱۰ % عرض تکه در ۲ متر.
 • انحنای فنری بیشتر از ۲۰ میلی متر در ۲ متر و انحنای کمانی بیشتر از ۱۵ میلیمتر در ۲ متر می باشد.
 • گره پوسیده و ناپایدار مورد ضمانت است.
 • پوسیدگی سطح چوب مورد ضمانت است.
 • ضمانت محصولات شامل مشکلات پیش آمده به دلیل زیر سازی غیر استاندارد و یا مشکلات خودسازه و ساختمان نخواهد شد.
 • ضمانت محصولات در صورتی می باشد که اجرا از طریق خود شرکت و یا با نظارت شرکت (همراه با فرم نظارت) انجام پذیرد.
 • آسیب ها و موارد ناشی ازتوفان، زلزله، آتش سوزی و ضربه، حمله پرندگان چوب خوار و یا حیوانات، شامل ضمانت نمی شود.
 • مشکلات ناشی از بیس پلیت و اتصال سازه به ساختمان مشمول ضمانت نخواهد بود.
 • مشکلات ناشی از اتصال مستقیم چوب به ساختمان و یا عدم استفاده از زیر ساز مناسب مشمول ضمانت نمی شود.
 • بررسی درستی شرایط خدمات پس از فروش با وضعیت کالای پذیرش در طول مدت گارانتی صرفا بنا به تشخیص کارشناسان مرکز خدمات می باشد.
 • باتوجه به ثبت سریال در مرکز خدمات پس از فروش، هرگونه دستکاری، خط خوردگی، لاک گرفتگی و تغییر در مندرجات ضمانت نامه باعث ابطال ضمانت نامه می گردد.

خسارت وارده در اثر حمل و نقل، اشکالات در اثر ضربه، استفاده نا صحیح بر خلاف شرایط کاربردی، باز نمودن، دستکاری و تعمیرات خارج از مراکز خدمات پس از فروش شرکت شامل گارانتی نمی باشد.